Otsing sellest blogist

kolmapäev, 7. juuni 2017

Meie peamised emotsionaalsed vajadused

Üks igivana küsimus paelub inimesi juba aegade algusest: "Miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad?". Miks mõni inimene on teiste suhtes vihane ja kuri ning teine tohutult lahke ja abivalmis?
Kui õppida tundma inimeste vajaduste süsteemi, on vastus üllatavalt lihtne: meie emotsionaalsed ja hingelised vajadused ning see, millisel moel me õpime neid rahuldama.
Need vajadused on meile evolutsiooni poolt sügavale sisse programmeeritud ning me lihtsalt peame neid täitma ükskõik mis moel - me lihtsalt ei suuda teistmoodi. Küsimus ongi, kuidas me valime seda teha - kas positiivsel või negatiivsel moel ning millised vajadused me esikohale paneme. See kõik mõjutabki tohutult meie elukvaliteeti ning suhteid. 
Kui mõistad, mis on inimeste käitumise taga, ei võta sa enam kõike nii isiklikult - saad aru, et ta teeb seda ainult oma vajaduste rahuldamiseks. Samuti hakkad mõistma enda käitumist ning kuidas sa iseennast saboteerid, kui neid vajadusi negatiivsel moel rahuldad. 
Kui mõni inimene vahel väga veidralt käitub, on hea endalt küsida: "Millist vajadust ta sellise käitumisega praegu rahuldab?" - ja pilt saab suure tõenäosusega kohe palju-palju selgemaks. Abiks on ka pidevalt ennast kõrvalt jälgida ning küsida: "Millist vajadust ma ise praegu sellise käitumisega rahuldasin?".
Inimesed on nõus vajaduste täitmise nimel isegi oma väärtustest loobuma. Pole siis ime, kui me vahel teiste käitumist ei mõista, sest see pole kuidagi loogiline.
Oluline ongi saada oma emotsionaalsetest vajadustest teadlikuks ning teha valik rahuldada neid sellisel moel, mis meid iseenast ei saboteeriks ning ka suhteid teistega ei kahjustaks. Sa võid ju oma vajadusi negatiivsel moel rahuldada saades korraks hea tunde, aga kui sa sellega pikas plaanis iseendale auku kaevad, ei ole see kuigi mõistlik tegevus.
Sageli rahuldame ühe käitumisega mitut vajadust korraga ning kui inimene rahuldab mingi tegevusega ühekorraga vähemalt kolme vajadust, satub ta sellest käitumisest väga tugevasse sõltuvusse.

Meie neli emotsionaalset vajadust on: 
 • Vajadus olla tähtis ja oluline (Significance) 
 • Kindlusetunne (Certainty)
 • Vaheldus (Uncertainty/Variety)
 • Armastus ja emotsiaalne side (Connection/Love)
ning kaks hingelist vajadust on:
 • Areng (Growth)
 • Panus ühiskonda (Contribution)        

Vaatamegi neid vajadusi nüüd ükshaaval ning kuidas on neid võimalik rahuldada positiivsel ja negatiivsel moel.

Tähtsusevajadus (Significance)

Meil kõigil on vajadus olla tähtis ja oluline. Mõni soovib saada tunnustust ja heakskiitu, mõni soovib töötada kõrgel ametikohal, mõni sõita uhke autoga.
Mõnikord, kui keegi tunneb ennast tühisena, siis rahuldab ta oma tähtsusevajadust saades äkitselt väga vihaseks ja teisi rünnates - sellega kaitseb ta enda tähtsusetunnet. Mõni rahuldab enda tähtsusevajadust sellega, kui keegi talle pidevalt tähelepanu pöörab ja temaga tegeleb. Mõni teeb ennast tähtsaks sellega, kui räägib, kui suured probleemid tal ikka on. Mõni kirub poliitikuid ja teeb teisi maha.
Kui rahuldada enda tähtsusevajadust positiivsel moel, on sellel positiivsed tagajärjed nii endale kui ümbritsevatele inimestele, kui aga negatiivsel moel, kahjustab see nii teisi inimesi kui pikas plaanis ka iseennast. Toon mõned näited:

POSITIIVNE
 • Panen ennast väga kenasti ja elegantselt riidesse ja tunnen end seeläbi hästi ning kõrge staatusega.
 • Olen teistele inimestele kasulik ja vajalik ning tunnen end seeläbi olulisena.
 • Olen töö juures hästi tubli ja edasipüüdlik ning liigun karjääriredelil ülespoole ilma teisi kahjustamata.

NEGATIIVNE

 • Ründan, alandan ja naeruvääristan teisi inimesi ning teen ennast seeläbi nendest tähtsamaks - tavaliselt ka selleks, et enda tühisust kompenseerida.
 • Hukkamõist ja kritiseerimine - kritiseerin teisi inimesi, et ise ennast tähtsamana tunda.
 • Otsin inimestes vigu, et nende väärtust kahandada.
 •  Annan inimestele märku, et olen mingist nende üritusest väga-väga huvitatud. Tavaliselt inimesed kutsuvad mind siis sellele üritusele (tunnen ennast tähtsana) ja siis ütlen neile, et vabandust, aga ma ei saa ikkagi tulla - mul on jube palju tegemist ja muid hoopis palju tähtsamaid asju (tunnen ennast veel kord tähtsana). Selle tagajärjel võib ennast korraks jube tähtsana tunda, aga lõpuks ei taha mind keegi enam kuskile kutsuda, sest kes see ikka tahab kutsuda sellist inimest, kes neile pidevalt ära ütleb ja neid mitteolulisena kohtleb.
 • Pargin enda bemmi risti üle kahe parkimiskoha - mulle on see lubatud, sest ma olen teistest palju tähtsam ja siis peavad teised minuga arvestama ja minust sõltuma ja tunnen end jällegi tähtsana.
 • Kamandan teisi ja annan neile korraldusi - siis ma näitan neile, et olen nendest palju tähtsam ning ühtlasi kaitsen ennast ka selle eest, et ma teistest vähemtähtis oleks. 
 • Ignoreerin teisi inimesi ja tõrjun nad eemale, et ennast nendest tähtsamana tunda.
 • Kohtlen teisi inimesi, nagu nad ei oleks olulised.
 • Õpetan teisi inimesi, mida nad tegema peavad ja käitun, justkui ma oleksin teistest targem.

Kindlusetunne (Certainty)

Me kõik tahame end tunda turvaliselt - et söök oleks laual, katus pea kohal ning arved tasutud. Vahel, kui me ei saa väliseid tegureid kontrollida, saavutame kindlusetunde mõeldes helgele tulevikule.

POSITIIVNE
 • Käin korralikult tööl ja teenin raha, et leib oleks laual ning katus pea kohal ja korralikud riided seljas.
 • Eluohtlikest riskidest kõrvale hoidmine.
 • Hoolitsen enda tervise eest, et ei peaks tundma end väsinud ja jõuetuna - vastupidi, et tunda ennast energilise- ning enesekindlana.
 • Saan enda enesekindluse sisemistest põhimõtetest ja õilsatest väärtustest lähtudes.
NEGATIIVNE
 • Oma unistuste poole mitte püüdlemine ja tuttavast hetkeolukorrast kinnihoidmine, sest äkki ma ebaõnnestun ja juhtub midagi, millega ma toime ei tule (kardan tundmatust).
 • Kehvadest suhetest kinni hoidmine, sest äkki ma ei leia kedagi teist.
 • Kehvast töökohast kinnihoidmine.
 • Ei tee uute inimestega tutvust ja ei lähene võõrastele, kes mulle meeldivad, et kaitsta enda enesehinnangut ning kaitsta end eemaletõukamise eest.
 • Hoian teiste inimeste ees oma armastust tagasi - siis mul on nende üle kontroll ja võim ja nad teevad seda, mida ma tahan (sobib ühtlasi ka Significance`i alla ehk täidab kahte vajadust korraga).
Tavaliselt on meil esikohal kaks vajadust. Kui panna tähtsusevajadus ja kindlusetunne esikohale - eriti just negatiivsel moel, on suhteliselt garanteeritud, et tagajärjeks on õnnetu elu ning väga kehvad suhted. Seega, kui soovid olla õnnelikum, oleks soovitatav valida esikohale mõned muud vajadused või siis vähemalt valida rahuldada neid positiivsel moel.    

 
Vaheldus (Variety)

Vaheldus hoiab elu põnevana ning ei lase tekkida rutiinil. Mõni otsib vaheldust reisides, mõni proovib erinevaid toite, mõnele meeldib teisi provotseerida - jube põnev on ju näha, kuidas keegi reageerib ja siis saab temalt täit tähelepanu ka. 
Kui inimestel on esikohal erinevad vajadused, võivad selle baasilt üsna lihtsasti tekkida konfliktid. Näiteks, kui üks inimene tahab, et asjad oleksid alati korras ja struktureeritud (kindlusetunde vajadus) ja teine tahab kogu aeg teha kõike uutmoodi (vaheldus), võivad need kaks inimest suhteliselt kiiresti omavahel tülli minna. 

POSITIIVNE
 • Proovin pidevalt uusi asju ja seeläbi avastan enda ellu uusi ägedaid kohti, elamusi ja inimesi. Leian seetõttu enda ellu rohkem asju, mis mulle meeldivad ning ühtlasi ka arenen tohutult.
 • Võtan kaalutletud riske ning püüdlen oma unistuste poole teadmata, kas õnnestun või mitte. Seetõttu saavutangi sageli oma eesmärgid, arenen väga kiiresti, saan üle oma hirmudest ja piirangutest ning iga kord, kui olen midagi saavutanud, tõusevad enesekindlus ning usk endasse.
NEGATIIVNE
 • Katsetamine erinevate narkootikumidega, et saada uusi kogemusi ning põgeneda argielu rutiini ning probleemide eest. Võin seetõttu saada küll uue huvitava elamuse, kuid pikas plaanis tõmban enda tulevikuperspektiividele kriipsu peale.
 • Eluohtlike riskide võtmine ning oma elu ohtu seadmine.


Armastus ning emotsionaalne side (Love and connection)

Me kõik vajame armastust nagu õhku - see on üks meie põhivajadusi. Selle nimel on inimesed nõus läbima tuhandeid kilomeetreid ning vahel lausa ka tapma.

POSITIIVNE
 • Proovin inimesi alati mõista ja nendega samastuda - mõjub väga hästi suhetele teiste inimestega.
 • Üritan mõista, millised on inimeste vajadused ning pakun neile seda, mida nad vajavad- tagajärjeks soovivad teised inimesed ka mind hästi kohelda ning mul on palju paremad suhted.
 • Olen teiste vastu lahke ja hooliv.

NEGATIIVNE
 • Kui mu partner ei näita minu suhtes ülesse erilist hoolivust ega tähelepanu, siis tõmban kättemaksuks ka enda hoolivuse tagasi - siis hakkab ta mulle kohe uuesti tähelepanu pöörama ja minu järel jooksma. Korraks võib see ju hea tunde tekitada, aga pikas plaanis kahjustab tohutult suhet.
 • Lasen teistel inimestel ennast teenindada, enda heaks midagi teha ja annan neile korraldusi - kui nad minu heaks midagi teevad, siis tunnen, et minust hoolitakse.
 • Tekitan igast tühisest asjast suure probleemi, et tähelepanu saada ja et inimesed minuga tegeleksid.

HINGELISED VAJADUSED - areng ja panustamine

Tony Robbins räägib, et inimene saab elada tõeliselt õnnelikku ja rahuldustpakkuvat elu vaid siis, kui ei pane esikohale enda emotsionaalseid vajadusi, mis pakuvad rahuldust vaid lühiajaliselt, vaid hingelisi vajadusi, mis pakuvad rahuldust ka pikaks ajaks.
Kui sa ei arene, siis taandarened.
Suurimat eneseteostust ja rahulolu saad tunda teisi inimesi aidates ning siis, kui paned enda ainulaadsed anded ühiskonna hüvanguks tööle.

---------------------------------------------------------------------------------
P.S. Kui tahad hakata Mintoses investeerima, oleksin väga tänulik, kui kasutad liitumisel seda linki - siis saame mõlemad oma tootlusele 1% veel lisaks.

neljapäev, 1. juuni 2017

Piiravate uskumuste muutmine

On Sul on mõni äge unistus, mida sooviksid kunagi ellu viia, aga tunned, et miski hoiab Sind tagasi?
Üsna suure tõenäosusega on see tagasihoidev jõud kas hirm või siis mõni piirav uskumus.

Meie mõtted tekitavad tundeid, tunded panevad meid tegutsema ning teod annavad tulemusi. Aga kust meie mõtted üldse tulevad? Mõtted pärinevad meie alateadvuses olevatest uskumustest ja uskumused ise on võetud üle teistelt inimestelt juba väga varajases lapsepõlves.
Väga paljud uskumused on meile õpetatud meie endi vanematelt, kes näiteks räägivad: "Raha ei kasva puu otsas!", "Rikkad on ahned!", "Raha tuleb raske tööga!".
Kuna uskumused tekivad niivõrd noores eas, võib juhtuda, et nad kujunevad välja vildakad, sest meil ei ole veel piisavalt elukogemust, mille põhjal ise objektiivseid järeldusi tekitada. Seega tekivad vahel uskumused, mis meid ei toeta ja on pigem kahjustavad ning hoiavad meid tagasi. Uskumused juhivad aga suurt osa meie elust ning kui me neid pidevalt kriitilise pilguga üle ei vaata, võime isegi 65 aastasena uskuda mingeid täiesti naeruväärseid asju, mis on tekkinud kolmeaastase elukogemuse pealt.
Kui võtta kaks täiesti erinevat inimest, kellest ühel on uskumus, et ma pole mitte midagi väärt ja teine, kes usub, et ta väärib ainult parimat, siis need kaks inimest käituvad ühes ja samas seltskonnas täiesti erinevalt ning saavad seeläbi ka teistega suheldes hoopis teistsuguseid tulemusi.

Uskumused > Mõtted > Tunded > Tegutsemine > Tulemused

Ehk siis kui muudad ära oma uskumused, saad ka teistsuguseid tulemusi.

Inimesed küsivad tihti: "Aga kust ma üldse tean, et mul mingi piirav uskumus on ja ma ei tea, mis mu piiravad uskumused üldse on ."

Üks päris tõhus meetod enda piiravate uskumuste tuvastamiseks on järgmine: mõtle kõigepealt mingile unistusele või eesmärgile, mida sooviksid saavutada, aga mida sa pole siiamaani teinud ning mille puhul on miski sind tagasi hoidnud. Nüüd kujutle, kuidas sa seda unistust juba homme ellu viima hakkad. Pane nüüd hoolega tähele, mis vastulauseid su mõistus hakkab tekitama - N: "Tahaks küll, aga... mul pole aega!", "...ma olen liiga vana!", "...ma olen liiga noor!", "...ma pole piisavalt tark!" , "...mul pole piisavalt teadmisi!", "...mul pole raha!". Kõik mõtted, mis  peale seda "aga..." tulevad,  ongi tavaliselt piiravad uskumused.
Kõige levinumad piiravad uskumused on tavaliselt "Ma pole piisavalt hea!", "Ma ei vääri seda!", "Mul pole piisavalt raha!", "Ma olen liiga vana!", "Ma olen liiga noor!", "Mul ei ole piisavalt haridust!", "Ma ei saa hakkama!" jne.
Henry Ford on öelnud ühe väga kuulsa tsitaadi: "If you think you can or if you think you can`t, you`re  right." ("Kui sa arvad, et sa suudad või arvad, et ei suuda - mõlemal juhul on sul õigus.")
Öeldakse, et uskumused juhivad lausa 95% meie elust.

Kui soovid teada saada, millised on Su piiravad uskumused, siis tee palun see harjutus kirjalikult läbi - mõtle enda unistuse elluviimise peale ning pane kirja kõik vastulaused, mida su mõistus tootma hakkab. Kirjalikult sellepärast, et käsitsi kirjutades on meil ühendus alateadvusega ning seetõttu ligipääs palju sügavamale infole ja taipamistele.

Nüüd, kus on teada enda piirav(ad) uskumus(ed), oleks kasulik see asendada mõne toetava uskumusega, mis viiks meid elus edasi ja aitaks unistusi ellu viia.
Toetav uskumus on sageli piirava uskumuse täielik vastand.
Proovigi nüüd leida igale oma kirjapandud piiravale uskumusele mingi vastulause, mis on pigev toetav.
Näiteks "Ma pole piisavalt hea" vastand võiks olla "Ma olen juba ammu piisavalt hea täpselt sellisena, nagu ma olen!"
"Mul pole piisavalt raha!" > "Raha on igal pool külluses ning seda on võimalik alati juurde teenida, kui inimestele piisavalt väärtust luua!"
"Ma olen liiga vana!" > "Kui ma olen 30 aastane, siis on mul veel vähemalt 30-40 aastat, et mingi uus oskus endale omandada ja 30 aastaga jõuab saavutada väga palju. Colonel Sanders oli 62 aastane, kui oma kuulsa kanatoiduretseptiga läbimurde saavutas (KFC)."
"Mul ei ole piisavalt haridust!" > "Paljud miljonärid on kooli üldse pooleli jätnud ja sellegipoolest saavutanud tohutu jõukuse!"

Afirmatsioonid

Kui piiravatele uskumustele on toetavad vastulaused leitud, oleks vaja hakata neid endale sisendama, et neid ka uskuma hakata. Selliseid positiivse sisuga sisendusi nimetatakse afirmatsioonideks.
Et afirmatsioonid mõjuma hakkaksid, on neid vaja pidevalt korrata ning eriti hästi mõjub see, kui kordamist teha tugeva emotsiooniga ning oma keha kaasates (näiteks kätega samal ajal jõuliselt vehkides).
Ma ise olen afirmatsioone endale juba aastaid sisendanud ning mingi aja pärast hakkavad nad tõesti mõjuma, kuid siis avastasin ühe palju efektiivsema meetodi.
Nimelt - kui korrata neid afirmatsioone oma mõtleva mõistusega, siis ei pääse uued uskumused kohe alateadvusesse ja neid on vaja enne tohutult korrata, kui nad automaatseks muutuvad. Kui aga viia enne afirmatsioonide sisendamist enda aju alfatasandile (siis kui ajus domineerivad alfalained), tekib sild teadvuse ja alateadvuse vahel ning uued uskumused lähevad otse alateadvusesse - alateadvus juhib enamust meie elust.
Selleks, et ennast alfatasandile viia, võib näiteks mediteerida, teha joogat, Shindo venitusi või mõnda muud väga lõõgastavat tegevust. Võib ka lihtsalt mere ääres lainete loksumist kuulata või vaadata põlevat lõket. Alfalained on domineerivad ka näiteks vahetult peale ärkamist - ehk siis hea on teha afirmatsioone kohe ülesse tõustes.

Olen ise sellise  protsessi korduvalt läbi teinud ja täiesti uskumatu, kui kiiresti uued uskumused mõjuma hakkavad.
Näiteks oli mul varem selline piirav uskumus, et ma ei vääri edukate inimestega suhtlemist, sest ma ei ole ise veel edukas. Tundsin, et selline piirav uskumus ei lase mul enda täit potentsiaali saavutada ning mõtlesin, et tahaks selle ära muuta.
Viisin siis ennast Shindoga alfatasandile ning sisendasin endale uue uskumuse: "Ma väärin edukate inimestega suhtlemist!".  Järgmisel päeval läksin Investeerimisklubi üritusele, kus käib koos päris palju edukaid inimesi ja minu üllatuseks olid igasugused hirmud nendega suhtlemise ees nagu peoga pühitud. Lähenesin mitmele päris edukale inimesele absoluutselt ilma igasugute hirmudeta ning suhtlesin nendega täiesti vabalt. Täiesti ulme, kui kiiresti see meetod mõjus.
Nüüdsest olen seda tehnikat kasutanud ka teiste piiravate uskumuste vastu - kogemus ütleb, et mõne uskumuse puhul toimib see efektiivsemalt kui teise puhul, sest vahel on mitu uskumust omavahel põimunud ning sõltuvad teineteisest ning siis on vaja nende lahtiharutamiseks veidi rohkem aega.
Tõsi, piiravate uskumuste asendamine toetavate uskumustega nõuab küll vaeva ja tegelemist, aga saadav kasu ületab vaeva mäekõrguselt, sest uskumused juhivad ju kogu meie elu!

Mõtle, mis kõik on võimalik, kui sa enda piiravad uskumused uute positiivsete uskumustega asendad!

---------------------------------------------------------------------------------

P.S. Kui tahad hakata Mintoses investeerima, oleksin väga tänulik, kui kasutad liitumisel seda linki - siis saame mõlemad oma tootlusele 1% veel lisaks.