Otsing sellest blogist

pühapäev, 6. jaanuar 2019

Inimeste 6 põhivajadust

Üks igivana küsimus paelub inimesi juba aegade algusest: "Miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad?". Miks mõni inimene on teiste suhtes vihane ja kuri ning teine tohutult lahke ja abivalmis?
Kui õppida tundma inimeste vajaduste süsteemi, on vastus üllatavalt lihtne: meie emotsionaalsed ja hingelised vajadused ning see, millisel moel me õpime neid rahuldama.
Need vajadused on meile evolutsiooni poolt sügavale sisse programmeeritud ning me lihtsalt peame neid täitma ükskõik mis moel - me lihtsalt ei suuda teistmoodi. Küsimus ongi, kuidas me valime seda teha - kas positiivsel või negatiivsel moel ning millised vajadused me esikohale paneme. See kõik mõjutabki tohutult meie elukvaliteeti ning suhteid. 
Kui mõistad, mis on inimeste käitumise taga, ei võta sa enam kõike nii isiklikult - saad aru, et ta teeb seda ainult oma vajaduste rahuldamiseks. Samuti hakkad mõistma enda käitumist ning kuidas sa iseennast saboteerid, kui neid vajadusi negatiivsel moel rahuldad. 
Kui mõni inimene vahel väga veidralt käitub, on hea endalt küsida: "Millist vajadust ta sellise käitumisega praegu rahuldab?" - ja pilt saab suure tõenäosusega kohe palju-palju selgemaks. Abiks on ka pidevalt ennast kõrvalt jälgida ning küsida: "Millist vajadust ma ise praegu sellise käitumisega rahuldasin?".
Inimesed on nõus vajaduste täitmise nimel isegi oma väärtustest loobuma. Pole siis ime, kui me vahel teiste käitumist ei mõista, sest see pole kuidagi loogiline.
Oluline ongi saada oma emotsionaalsetest vajadustest teadlikuks ning teha valik rahuldada neid sellisel moel, mis meid iseenast ei saboteeriks ning ka suhteid teistega ei kahjustaks. Sa võid ju oma vajadusi negatiivsel moel rahuldada saades korraks hea tunde, aga kui sa sellega pikas plaanis iseendale auku kaevad, ei ole see kuigi mõistlik tegevus.
Sageli rahuldame ühe käitumisega mitut vajadust korraga ning kui inimene rahuldab mingi tegevusega ühekorraga vähemalt kolme vajadust, satub ta sellest käitumisest väga tugevasse sõltuvusse.
Meil on vaja kõiki neid vajadusi iga hinna eest rahuldada. Vali neid vajadusi rahuldada teadlikult ja positiivsel moel, muidu hakkad seda tegema alateadlikult ja negatiivsel moel. Siis ei juhi need vajadused sind, vaid sina juhid neid ise.

Meie neli emotsionaalset vajadust on: 
 • Vajadus olla tähtis ja oluline (Significance) 
 • Kindlusetunne (Certainty)
 • Vaheldus (Uncertainty/Variety)
 • Armastus ja emotsiaalne side (Connection/Love)
ning kaks hingelist vajadust on:
 • Areng (Growth)
 • Panus ühiskonda (Contribution)        

Vaatamegi neid vajadusi nüüd ükshaaval ning kuidas on neid võimalik rahuldada positiivsel ja negatiivsel moel.

Tähtsusevajadus (Significance)

Meil kõigil on vajadus olla tähtis ja oluline. Mõni soovib saada tunnustust ja heakskiitu, mõni soovib töötada kõrgel ametikohal, mõni sõita uhke autoga.
Mõnikord, kui keegi tunneb ennast tühisena, siis rahuldab ta oma tähtsusevajadust saades äkitselt väga vihaseks ja teisi rünnates - sellega kaitseb ta enda tähtsusetunnet. Mõni rahuldab enda tähtsusevajadust sellega, kui keegi talle pidevalt tähelepanu pöörab ja temaga tegeleb. Mõni teeb ennast tähtsaks sellega, kui räägib, kui suured probleemid tal ikka on. Mõni kirub poliitikuid ja teeb teisi maha.
Kui rahuldada enda tähtsusevajadust positiivsel moel, on sellel positiivsed tagajärjed nii endale kui ümbritsevatele inimestele, kui aga negatiivsel moel, kahjustab see nii teisi inimesi kui pikas plaanis ka iseennast. Toon mõned näited:

POSITIIVNE
 • Panen ennast väga kenasti ja elegantselt riidesse ja tunnen end seeläbi hästi ning kõrge staatusega.
 • Olen teistele inimestele kasulik ja vajalik ning tunnen end seeläbi olulisena.
 • Olen töö juures hästi tubli ja edasipüüdlik ning liigun karjääriredelil ülespoole ilma teisi kahjustamata.
 • Annan teistele inimestele oma teadmisi edasi
 • Abistan kedagi
 • Edu saavutamine

NEGATIIVNE

 • Ründan, alandan ja naeruvääristan teisi inimesi ning teen ennast seeläbi nendest tähtsamaks - tavaliselt ka selleks, et enda tühisust kompenseerida.
 • Hukkamõist ja kritiseerimine - kritiseerin teisi inimesi, et ise ennast tähtsamana tunda.
 • Otsin inimestes vigu, et nende väärtust kahandada.
 •  Annan inimestele märku, et olen mingist nende üritusest väga-väga huvitatud. Tavaliselt inimesed kutsuvad mind siis sellele üritusele (tunnen ennast tähtsana) ja siis ütlen neile, et vabandust, aga ma ei saa ikkagi tulla - mul on jube palju tegemist ja muid hoopis palju tähtsamaid asju (tunnen ennast veel kord tähtsana). Selle tagajärjel võib ennast korraks jube tähtsana tunda, aga lõpuks ei taha mind keegi enam kuskile kutsuda, sest kes see ikka tahab kutsuda sellist inimest, kes neile pidevalt ära ütleb ja neid mitteolulisena kohtleb.
 • Pargin enda bemmi risti üle kahe parkimiskoha - mulle on see lubatud, sest ma olen teistest palju tähtsam ja siis peavad teised minuga arvestama ja minust sõltuma ja tunnen end jällegi tähtsana.
 • Kamandan teisi ja annan neile korraldusi - siis ma näitan neile, et olen nendest palju tähtsam ning ühtlasi kaitsen ennast ka selle eest, et ma teistest vähemtähtis oleks. 
 • Ignoreerin teisi inimesi ja tõrjun nad eemale, et ennast nendest tähtsamana tunda.
 • Kohtlen teisi inimesi, nagu nad ei oleks olulised.
 • Õpetan teisi inimesi, mida nad tegema peavad ja käitun, justkui ma oleksin teistest targem.

Kindlusetunne (Certainty)

Me kõik tahame end tunda turvaliselt - et söök oleks laual, katus pea kohal ning arved tasutud. Vahel, kui me ei saa väliseid tegureid kontrollida, saavutame kindlusetunde mõeldes helgele tulevikule.

POSITIIVNE
 • Käin korralikult tööl ja teenin raha, et leib oleks laual ning katus pea kohal ja korralikud riided seljas.
 • Eluohtlikest riskidest kõrvale hoidmine.
 • Hoolitsen enda tervise eest, et ei peaks tundma end väsinud ja jõuetuna - vastupidi, et tunda ennast energilise- ning enesekindlana.
 • Saan enda enesekindluse sisemistest põhimõtetest ja õilsatest väärtustest lähtudes.
 • Ettevalmistumine
NEGATIIVNE
 • Oma unistuste poole mitte püüdlemine ja tuttavast hetkeolukorrast kinnihoidmine, sest äkki ma ebaõnnestun ja juhtub midagi, millega ma toime ei tule (kardan tundmatust).
 • Kehvadest suhetest kinni hoidmine, sest äkki ma ei leia kedagi teist.
 • Kehvast töökohast kinnihoidmine.
 • Ei tee uute inimestega tutvust ja ei lähene võõrastele, kes mulle meeldivad, et kaitsta enda enesehinnangut ning kaitsta end eemaletõukamise eest.
 • Ei avalda avalikult enda arvamust - siis ei saa keegi mind rünnata
 • Hoian teiste inimeste ees oma armastust tagasi - siis mul on nende üle kontroll ja võim ja nad teevad seda, mida ma tahan (sobib ühtlasi ka Significance`i alla ehk täidab kahte vajadust korraga).
Tavaliselt on meil esikohal kaks vajadust. Kui panna tähtsusevajadus ja kindlusetunne esikohale - eriti just negatiivsel moel, on suhteliselt garanteeritud, et tagajärjeks on õnnetu elu ning väga kehvad suhted. Seega, kui soovid olla õnnelikum, oleks soovitatav valida esikohale mõned muud vajadused või siis vähemalt valida rahuldada neid positiivsel moel.    

 
Vaheldus (Variety)

Vaheldus hoiab elu põnevana ning ei lase tekkida rutiinil. Mõni otsib vaheldust reisides, mõni proovib erinevaid toite, mõnele meeldib teisi provotseerida - jube põnev on ju näha, kuidas keegi reageerib ja siis saab temalt täit tähelepanu ka. 
Kui inimestel on esikohal erinevad vajadused, võivad selle baasilt üsna lihtsasti tekkida konfliktid. Näiteks, kui üks inimene tahab, et asjad oleksid alati korras ja struktureeritud (kindlusetunde vajadus) ja teine tahab kogu aeg teha kõike uutmoodi (vaheldus), võivad need kaks inimest suhteliselt kiiresti omavahel tülli minna. 

POSITIIVNE
 • Proovin pidevalt uusi asju ja seeläbi avastan enda ellu uusi ägedaid kohti, elamusi ja inimesi. Leian seetõttu enda ellu rohkem asju, mis mulle meeldivad ning ühtlasi ka arenen tohutult.
 • Võtan kaalutletud riske ning püüdlen oma unistuste poole teadmata, kas õnnestun või mitte. Seetõttu saavutangi sageli oma eesmärgid, arenen väga kiiresti, saan üle oma hirmudest ja piirangutest ning iga kord, kui olen midagi saavutanud, tõusevad enesekindlus ning usk endasse.
 • Reisimine
 • Uute kontaktide loomine
 • Õppimine ja koolitustel osalemine
 • Meelelahutus
NEGATIIVNE
 • Katsetamine erinevate narkootikumidega, et saada uusi kogemusi ning põgeneda argielu rutiini ning probleemide eest. Võin seetõttu saada küll uue huvitava elamuse, kuid pikas plaanis tõmban enda tulevikuperspektiividele kriipsu peale.
 • Eluohtlike riskide võtmine ning oma elu ohtu seadmine.


Armastus ning emotsionaalne side (Love and connection)
Me kõik vajame armastust nagu õhku - see on üks meie põhivajadusi. Selle nimel on inimesed nõus läbima tuhandeid kilomeetreid ning vahel lausa ka tapma.
Kui sa annad armastust teistele inimestele, siis tunned seda ka ise.
POSITIIVNE
 • Proovin inimesi alati mõista ja nendega samastuda - mõjub väga hästi suhetele teiste inimestega.
 • Üritan mõista, millised on inimeste vajadused ning pakun neile seda, mida nad vajavad- tagajärjeks soovivad teised inimesed ka mind hästi kohelda ning mul on palju paremad suhted.
 • Olen teiste vastu lahke ja hooliv.
 • Püüan abivajajaid aidata.

NEGATIIVNE
 • Kui mu partner ei näita minu suhtes ülesse erilist hoolivust ega tähelepanu, siis tõmban kättemaksuks ka enda hoolivuse tagasi - siis hakkab ta mulle kohe uuesti tähelepanu pöörama ja minu järel jooksma. Korraks võib see ju hea tunde tekitada, aga pikas plaanis kahjustab tohutult suhet.
 • Lasen teistel inimestel ennast teenindada, enda heaks midagi teha ja annan neile korraldusi - kui nad minu heaks midagi teevad, siis tunnen, et minust hoolitakse.
 • Tekitan igast tühisest asjast suure probleemi, et tähelepanu saada ja et inimesed minuga tegeleksid.

HINGELISED VAJADUSED - areng ja panustamine

Tony Robbins räägib, et inimene saab elada tõeliselt õnnelikku ja rahuldustpakkuvat elu vaid siis, kui ei pane esikohale enda emotsionaalseid vajadusi, mis pakuvad rahuldust vaid lühiajaliselt, vaid hingelisi vajadusi, mis pakuvad rahuldust ka pikaks ajaks.
Kui sa ei arene, siis taandarened.
Suurimat eneseteostust ja rahulolu saad tunda teisi inimesi aidates ning siis, kui paned enda ainulaadsed anded ühiskonna hüvanguks tööle.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar